flywheel is a user on dotopia.dk. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
flywheel @flywheel

Kommunen er blevet din værste fjende.

Syge Kevin overvåget af kommunen: Skulle forklare Netflix-forbrug Netflix-konto, bankudtog og elforbrug. Alt privatforbrug blev undersøgt af kommunen, da Kevin Juhl Pedersen blev mistænkt for at svindle med sin ressourceforløbsydelse.

fagbladet3f.dk/artikel/skulle-

· Web · 0 · 0