Florence Björk Kummer is a user on dotopia.dk. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

@nynne Dit meme minder mig om sagen fra HOPE konferencen, hvor nynazistiske aktivister fik lov til at chikanere folk og diskussion der var efter på twitter unicornriot.ninja/2018/hope-co

@mlowdi havde en god pointe om at en CoC også er en aftale om hvilken adfærd man kan forvente til et event. twitter.com/mlowdi/status/1020

Florence Björk Kummer @florence

@aslak
tired: nerds that are nazis
wired: nerds that look like nazis

· Web · 0 · 1