Florence Björk Kummer is a user on dotopia.dk. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Florence Björk Kummer @florence

min største drøm i livet er at være personen, der siger: "her er s-tog"...

· Web · 0 · 0

jeg har altid været meget forundret over hvor de befinder sig og hvad de ellers laver....