Hedi 💃 is a user on dotopia.dk. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Hedi 💃 @brokkebolle

I am looking for a hosting site that accepts bitcoins as payment. Any suggestions? 🙋

· Web · 4 · 0

@brokkebolle Jeg mener jeg så bitcoin som en betalingsmulighed sidst jeg fornyede mit gigahost.dk webhotel, men jeg kan ikke umiddelbart finde noget om det på deres hjemmeside.

@zatnosk Tak!! Jeg tjekker lige op på det! 🌟